Helio - MIX ყუთი, გულისხმობს 4 სახეობის ხილის წვენის მიქს ყუთს, პატარა (330მლ) ან დიდი (750მლ) ბოთლებით. 

პატარა ბოთლების MIX ყუთი: 5 ასკილი + 5 ვაშლი + 4 ბროწეული +4 ალუბალი

დიდი ბოთლების MIX ყუთი:  2 ასკილი + 3 ვაშლი + 2 ბროწეული 2 ალუბალი

Helio - MIX ყუთი

29,00GELPrice